Annuleringsformulier

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

-beverage dispense systems GmbH,Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net,

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.