Gegevensbescherming

 

Privacybeleid

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
beverage dispense systems GmbH
Kopernikusstrasse 4
50126
Bergheim
02271/989630-0
verkauf@getraenkezapfanlagen.net

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

Je kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Elke keer dat je een website oproept, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van je bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten door een derde provider
In het kader van de verwerking namens ons levert een derde provider ons de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan een belangenafweging. Alle gegevens die in de loop van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online shop worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van je bestelling of wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen nodig hebben om het contract te verwerken of je contact te verwerken en je de bestelling of het contact niet kunt versturen zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld kun je zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor contractverwerking en het verwerken van je aanvragen. Als je je toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, gebruiken we je gegevens voor het openen van een klantenrekening. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens daarbuiten te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je in deze verklaring informeren. Het verwijderen van je klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe bestemde functie in het klantenaccount.

3. Gegevensoverdracht

Om het contract overeenkomstig Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij je gegevens door aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder je in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf als je bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet je je tijdens het bestelproces met je toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. Hierbij geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder.

Wij gebruiken ook een extern goederenbeheersysteem voor de verwerking van bestellingen en contracten. De gegevensoverdracht en -verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op de orderverwerking.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in gevallen waarin zij de verzending voor ons overnemen (drop shipment).

Wij gebruiken betaaldienstverleners en verzenddienstverleners die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak voor de uitvoering van het contract.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming je e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, zodat zij vóór de levering contact met je kunnen opnemen ten behoeve van de kennisgeving of coördinatie van de levering.

De toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het hieronder vermelde contactadres.
Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn

4. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met inschrijving voor de nieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor vereiste of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van jouw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen we je e-mailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of we ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover we je in deze verklaring informeren.

Reclame per e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons hetrecht voor om u op grond van § 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op een publicitaire manier aan te spreken, die in het kader van een belangenafweging worden afgewogen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de reclamemail is opgenomen, zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Klarna betaaldiensten
Als je kiest voor de betaaldiensten van Klarna, vragen we je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO dat we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole.
Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij je bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. Je kunt je toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Klarna.

Aankoop op afbetaling

Bij het selecteren van de betaalmethode "koop op afbetaling" en het verlenen van de daarvoor vereiste toestemming voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO, worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) samen met de voor de transactieverwerking vereiste gegevens (artikel, factuurbedrag, vervaldata, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en besteltijd) doorgegeven aan onze partner Klarna Bank AB, Postfach 90 01 62, 90492 Neurenberg, Duitsland, ten behoeve van de verwerking van deze betaalmethode.
Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te controleren, voert onze partner zoekopdrachten uit en haalt hij informatie uit openbaar toegankelijke databanken en kredietbureaus. De aanbieders van wie informatie en eventueel kredietwaardigheidsinformatie wordt verkregen op basis van mathematisch-statistische procedures, alsmede verdere details over de verwerking van uw gegevens na overdracht aan onze partner Klarna Bank AB, kunt u vinden in hun verklaring inzake gegevensbescherming, die u hier kunt vinden: https://www.klarna.com/de/verkaeufer/haendlersupport/datenschutz-grundverordnung-dsgvo/
Onze partner Klarna Bank AB gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met onze partner Klarna Bank AB om uw standpunt toe te lichten en de beslissing te betwisten.
De toestemming voor de overdracht van gegevens die tijdens het bestelproces is gegeven, kan te allen tijde, ook zonder opgave van redenen, met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.
Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarmee hebt ingestemd, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich al voor gebruik hebt aangemeld. In dat geval geldt de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO zwaarder wegen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat je je browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat je browser bij een volgend bezoek te herkennen (persistente cookies). In de cookie-instellingen van je webbrowser kun je nagaan hoe lang ze in het overzicht worden bewaard. Je kunt je browser zo instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectieve browsers te vinden onder de volgende links:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover je toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de), voor het doel van websiteanalyse. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat in het kader van Google Analytics door je browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden ingezien. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door het downloaden en installeren van de browser plugin die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Hierdoor wordt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op je eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw gevraagd om toestemming te geven.

8. Online marketing

Google AdWords Remarketing
Wij gebruiken Google AdWords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor zover je ons hiervoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO, wordt de zogenaamde remarketing cookie ingesteld door Google wanneer je onze website bezoekt, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die je hebt bezocht. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je ermee hebt ingestemd dat Google je web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan je Google-account en informatie uit je Google-account gebruikt om de advertenties die je op het web ziet te personaliseren. In dit geval zal Google, als ze tijdens het bezoek aan onze website bij Google zijn ingelogd, jouw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Voor dit doel worden je persoonlijke gegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de).
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kun je bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hierover instellingen maken.

Affilinet partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het Affilinet partnerprogramma. Dit wordt aangeboden door affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem waarbij bij affilinet geregistreerde personen (ook wel "uitgevers" genoemd) door middel van reclamemateriaal op hun websites reclame maken voor de producten of diensten van zogenaamde "adverteerders".
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimalisering en commerciële exploitatie van ons online-aanbod, die in het kader van een belangenafweging volgens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.
Door middel van cookies kan affilinet het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de betreffende link heeft geklikt en vervolgens het product via het affiliate partnerprogramma heeft besteld.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractuele partners of onze website te allen tijde voorkomen door middel van een passende instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Verdere informatie over de gegevensverwerking bij affilinet vindt u hier.

Amazon affiliate programma
Onze website neemt deel aan het Amazon affiliate programma. Dit wordt aangeboden door Amazon Europe Core S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna "Amazon"). Dit is een zogenaamd affiliate systeem, dat is ontworpen om websites een medium te bieden waarmee advertentiekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod, die in het kader van een belangenafweging krachtens Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.
Door middel van cookies kan Amazon het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat je op de betreffende link hebt geklikt en vervolgens het product op Amazon hebt besteld.
Je kunt het plaatsen van cookies door onze contractuele partners of onze website te allen tijde voorkomen door middel van een passende instelling in je internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over gegevensverwerking bij Amazon vind je hier.

9. Beoordelingsherinneringen per e-mail versturen

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij je e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij je per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • op grond van Art. 15 DSGVO het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen in de daarin genoemde omvang;
 • conform Art. 16 DSGVO, het recht om onverwijld de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • overeenkomstig Art. 17 van de GDPR, het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is
  - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
  ;
 • krachtens Art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  - de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;
  - wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
  - u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking krachtens Art. 21 DSGVO;
 • op grond van Art. 20 DSGVO het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • op grond van Art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.


Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens alsmede intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

********************************************************************
Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, kun je met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking bestemd is voor direct marketing, kun je dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, heb je alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met je bijzondere situatie.

Nadat je je recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doel. ********************************************************************
Privacybeleid gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.